Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về đồng hồ Orient chúng tôi rất vui lòng được giải đáp thắc mắc của các bạn.

Những thông tin trên trang web nếu có chỗ nào chưa đúng hoặc chưa hoàn thiện xin được các độc giả góp ý gửi về:

Số điện thoại: 0334007735 Hoặc 0975592299 (số chính)

Email:orientcaocap@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Orientcaocaphn/

Twitter: https://twitter.com/orientcaocaphn

Pinterest: https://www.pinterest.com/orientcaocaphn/